We hebben onze visie rondom ons logo gegroepeerd. Hierdoor is onze visie in een herkenbaar beeld verpakt en blijft deze levend bij het zien van ons logo.

Heldere doelen
Onze visie werkt naar heldere doelen. Dat betekent dat ons onderwijs uitgaat van opbrengstgericht werken. Onze doelen staan beschreven in goede groepsplannen. Daarmee willen we de kinderen een passend onderwijsaanbod geven.

Engels
Het Engels integreren we in onze lessen. Dit omdat we Engels al wereldtaal mee willen geven aan al onze leerlingen. Daarbij is het doel in 2017 CLILL activiteiten in het curriculum te hebben staan. We zien het als onze opdracht onze leerlingen wereldburgerschap mee te geven.

Omgangsvormen
We willen door bewust en respectvol met elkaar om te gaan er aan bijdragen dal al onze leerlingen tot respectvolle burgers opgroeien.

Creatief
We zien dat creatieve mensen succesvol zijn in de maatschappij. We willen onze leerlingen deze creativiteit in denken en doen meegeven.

Talenten
We willen onze leerlingen de kans geven hun talenten te ontwikkelen. Waar je talent ligt kun je ook een plek vinden in de maatschappij.

De pijl
De pijl in de stam staan de voorwaarden die nodig zijn om alle andere gebieden te ontwikkelen. Door deze voorwaarden stevig neer te zetten als school, geven we kinderen kansen.