Aanmelden nieuwe leerling

Wanneer u interesse heeft in OBS de Slinge nodigen we u graag uit voor een kennismakingsgesprek.

In zo'n gesprek is er alle ruimte om vragen te stellen, de school in bedrijf te zien en een indruk te krijgen van de manier van werken van het enthousiaste en deskundige team van leerkrachten die aan de school verbonden zijn.

Voor een afspraak kunt u telefonisch of via de e-mail een afspraak maken:

0561-451900    directie@obsdeslinge.nl

Vriendelijke groet,
Rene Jansen

OBS de Slinge,  't Slingerland 12, 8375 GP Oldemarkt

Let op: sinds 1 augustus 2014 is de aanmeld- en inschrijfprocedure gewijzigd. Dit is het directe gevolg van de invoering van Passend Onderwijs. Hierover leest u alles onder het kopje "Ouders ".
Procedure
De komst van nieuwe leerlingen op de scholen van Op Kop verloopt volgens een aantal stappen, hieronder zijn deze beschreven.

Instroom van 4 jarigen

1. Intakegesprek
Bij aanmelding van nieuwe leerlingen wordt altijd een intakegesprek gehouden waarbij de directeur de situatie van de aangemelde leerling onderzoekt. In dit gesprek krijgt de directeur zicht op de situatie, zodat hij ouders de route kan uitleggen voor een eventuele aanmeldingsprocedure. Dit gesprek is puur oriënterend en ter kennismaking.

2. Voorlopig aanmeldingsformulier
Dit formulier wordt door de ouders ingevuld, zodra de ouders kenbaar hebben gemaakt dat zij voornemens zijn om hun zoon of dochter bij de betreffende school in te schrijven. Op het formulier worden alleen contactgegevens aangegeven, zodat de school de ouders in het vervolgtraject kan bereiken en informeren. De gegevens van het voorlopig aanmeldingsformulier kunnen in de toekomst gebruikt worden op het inschrijfformulier.

3. Aanmeldingsformulier
Het aanmeldingsformulier moet worden ingevuld als het kind drie jaar en negen maanden is. Op deze wijze verkrijgt de school actuele informatie, zodat de school kan bekijken of benodigde ondersteuning geboden kan worden. Naast de informatie uit het aanmeldingsformulier, kan de school ook bij andere instanties informatie opvragen. De school heeft in deze fase trajectplicht, maar nog geen acceptatieplicht. Wanneer de school de benodigde ondersteuning niet kan bieden, heeft de school de plicht om aan te geven waar de benodigde ondersteuning wel kan worden geboden. Dit kan een plek zijn op een andere Op Kop school of een andere school binnen het samenwerkingsverband.
Na de aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om te bekijken of de aangemelde leerling extra ondersteuning nodig heeft en of de school de benodigde ondersteuning kan bieden. Op basis van argumenten kan de school deze periode verlengen naar 10 weken.

4. Inschrijvingsformulier
Bij een positieve beslissing volgt de officiële inschrijving door middel van het “Op Kop Inschrijvingsformulier”. Op basis van dit formulier worden vervolgafspraken met ouders gemaakt over het meedraaien op de basisschool voor de vierde verjaardag van het kind. Naast het aanmeldingsformulier wordt ook de lijst bij aanmelding van het SiDi protocol meegegeven (protocol meerpresteerders), zodat een inschatting gemaakt kan worden of er in het gegeven onderwijs rekening gehouden moet worden met kenmerken van hoogbegaafdheid.

Zij-instroom van leerlingen in groep 1 t/m 8

1. Intakegesprek
Bij aanmelding van nieuwe leerlingen wordt altijd een intakegesprek gehouden waarbij de directeur de situatie van de aangemelde leerling onderzoekt. In dit gesprek krijgt de directeur zicht op de situatie, zodat hij ouders de route kan uitleggen voor een eventuele aanmeldingsprocedure. Dit gesprek is puur oriënterend en ter kennismaking.

2. Voorlopig aanmeldingsformulier
Dit formulier wordt door de ouders ingevuld, zodra de ouders kenbaar hebben gemaakt dat zij voornemend zijn om hun zoon of dochter bij de betreffende school in te schrijven. Op het formulier worden contactgegevens aangegeven, zodat de school de ouders in het vervolgtraject kan bereiken en informeren. De gegevens van het voorlopig aanmeldingsformulier kunnen in de toekomst gebruikt worden op het inschrijfformulier.

3. Aanmeldformulier zij-instroom
Het aanmeldingsformulier moet minimaal 10 weken voor de gewenste inschrijfdatum worden ingevuld door ouders. Na de aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om te bekijken of de aangemelde leerling extra ondersteuning nodig heeft en of de school de benodigde ondersteuning kan bieden.
De school heeft in deze fase trajectplicht, maar nog geen acceptatieplicht. Wanneer de school de benodigde ondersteuning niet kan bieden, heeft de school de plicht om aan te geven waar de benodigde ondersteuning wel kan worden geboden. Bij een verhuizing of onvrede op een andere school blijft de leerling ingeschreven op de vorige school totdat een andere school bereid is om in te schrijven.

4. Inschrijvingsformulier
Bij een positieve beslissing volgt de officiële inschrijving door middel van het “Op Kop Inschrijvingsformulier”. Op basis van dit formulier worden vervolgafspraken met ouders gemaakt over de start op de nieuwe basisschool.

Bij instroom in de kleutergroep neemt de leerkracht contact met u op voor het maken van een afspraak. Deze is bedoeld om kennis met elkaar te maken, u te informeren over het reilen en zeilen in de kleutergroep en afspraken te maken over proefdraaien.