Medezeggenschapsraad

Ouders kunnen op onze school meedenken, meepraten en meebeslissen via de door de ouders gekozen oudergeleding in de Medezeggenschapsraad (MR). In het kader van de Wet op de Medezeggenschapsraden Scholen (WMS) wordt voor iedere openbare basisschool een Medezeggenschapsraad (MR) gekozen.

De MR van de Slinge bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders. De MR bespreekt met de ouders van de leerlingen, het onderwijsteam en de directie belangrijke zaken en functioneert volgens de regels van het medezeggenschapsstatuut.

Dit statuut en het reglement van de MR kunt u op school inzien. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Op de agenda staan onder meer zaken als: pedagogische visie, schoolorganisatie, nascholing, formatie, klassenindeling, ontwikkelingen in de wijk, schoolgids, onderhoud gebouw, veiligheid, overblijven, voor- en naschoolse opvang.

Voor vragen kunt u mailen naar: mr.obsdeslinge@stichtingopkop.nl

Reglement Medezeggenschapsraad 

GMR

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Naast de MR kent onze Stichting een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin afgevaardigden uit de medezeggenschapsraden zitting hebben. Deze raad behartigt de gezamenlijke schooloverstijgende belangen van alle openbare basisscholen in onze gemeente. Onderwerpen die voor de MR-en voor alle scholen gelden worden in de GMR besproken en verder komt bijvoorbeeld aan de orde: huisvesting, bestuursformatieplan, personeelsbeleid, Arbo-beleid, verdeling van de beschikbare gelden

Reglement Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad