Hoe werken wij in groep 3 en 4

Op maandagochtend starten we met de weekendkring. De kinderen vertellen allemaal iets over het weekend. De rest van de week starten we met lezen.
Groep 3 gaat eerst achter de computer met het programma van Veilig leren lezen.
Groep 4 start met technisch lezen. Hier gebruiken we de methode Estafette voor. Het leesboekje lezen we klassikaal en de kinderen maken de verwerking zelfstandig. De planning staat op het bord geschreven zodat ze weten wat er deze dag moet gebeuren.
Elke ochtend krijgen de kinderen de basisvakken aangeboden. Met rekenen krijgen ze de ene dag een uitleg les en de andere dag werken ze zelfstandig. De uitleg les maken ze samen met de leerkracht. We zitten dan met alle kinderen aan de instructietafel en dan maken/bespreken we de les gezamenlijk. Hierdoor leren we ook veel van elkaar.
Beide groepen hebben een weektaak. Hier staat het extra werk op beschreven. Als je klaar bent met je werk, kun je hierop kijken wat je gaat doen.

De middagen zien er anders uit dan de ochtend. In de middag besteden we veel tijd aan de creatieve vakken. Op maandagmiddag krijgen ze elke week handvaardigheid of tekenen. Om de week krijgen ze op dinsdagmiddag techniek en koken. De klas is dan in 2 groepen verdeeld. De ene groep gaat koken en de andere groep krijgt techniek. Bij het koken krijgen we hulp van 2 hulpmoeders. Na het koken gaan we met alle kinderen het lekker opeten. 
Een aantal keren per schooljaar krijgen de kinderen tekenlessen van juf Sylvia.

Groep 3 en 4 krijgen 2 keer in de week een half uur Engels vanuit de methode
I-pockets. Deze methode wordt aangeboden via het digibord. De kinderen maken kennis met de Engelse taal d.m.v. liedjes, verhaaltjes, opzegversjes en afbeeldingen. We doen ook Engelse spelletjes in de klas. Achter in de klas hebben we een Engels bord hangen. Hier hangen we plaatjes op over het thema waar we in werken.

Donderdagmiddag gaan we met groep 3 t/m 6 naar Dalzicht voor de gymles. Ze krijgen hier de hele middag gymles. We werken vaak met 3 vakken in de gymzaal. In elk vak zetten we iets klaar en na een aantal minuten wisselen we van vak.