Update groep 1 en 2

Update  uit groep 1 en 2

We gaan alweer een aantal weken naar school. Het is al weer erg gezellig in de groep bij juf Elca en juf Ingrid. We zijn begonnen met het thema water. Het thema boeken gingen over, de mooiste vis van de zee en een krokodil die niet van water hield. De kinderen hebben mooie krokodillen gemaakt van eierdozen en de letter K is ook al aan de orde geweest. Ook de V van vis en W van water kennen de kleuters al heel goed. Er zijn veel enthousiaste kinderen die spullen voor de letterkast meenemen. 

We hebben het dorpsfeest ook alweer achter de rug. Bijna alle kinderen kwamen verkleed op school om spelletjes te  doen met de andere scholen. Bij het maken van de versierde wagen hebben ook alle kinderen van de kleuters een steentje bij gedragen. We hebben een geweldige 4e plaats behaald.

Op dit moment werken we aan de Kinderboekenweek. Het thema is: raar maar waar. De kinderen zijn veel met techniek bezig en hebben op de Ipad al echte filmpjes gemaakt, zetten knikkerbanen in elkaar en kunnen winegumberen laten groeien. De letters D van dierendag en T van techniek zijn nu aan de orde.

Gang van zaken in groep 1 en 2

We starten in groep 1 en 2 met een vrije inloop van 8.15 tot 8.30 uur.
De kinderen worden naar binnen gebracht en mogen werken aan de tafel met bijv. puzzels of ze gaan kleuren. In de kring staat vaak de knikkerbaan of klein constructie materiaal.
Om 8.30 uur starten we met de kring. Op maandag en donderdag is dit een vertelkring en op woensdag een kring over sociaal emotioneel gedrag. De kring wordt vaak afgesloten met een instructie les uit kleuterplein.
Na de kring starten we met de werkles en geven we extra aandacht aan de zorgleerlingen of leerlingen die extra uitdaging nodig hebben.
Na het werken/spelen is het tijd voor pauze. We hebben als regel dat de kinderen eerst hun drinken op drinken, dit om het omvallen van bekers zoveel mogelijk te voorkomen. Na het eten en drinken is er vaak een kringactiviteit gevolgd door buitenspel of gym.
De middag bestaat uit vrije inloop, extra aandacht voor groep 2 en buitenspel of gym. Op donderdagmiddag hebben de kinderen altijd een gymles met toestellen.

In groep 1 en 2 werken we met de methode kleuterplein. We bereiden 4 keer per jaar een thema uit kleuterplein voor dat zoveel mogelijk aansluit bij de tijd van het jaar of de activiteit die komen gaat. We starten het jaar vaak met een thema dat aansluit bij het kleuterthema van het dorpsfeest. Sinterklaas, Kerst en Lente zijn ook vaste thema’s in het jaar.

We doen ook 2 keer per week een half uur Engels met de kinderen van groep 1 en 2. we werken met I-pockets, een leuke speelse methode om de kinderen kennis te laten maken met de Engelse taal. Ze worden geholpen door de handpop Monkey. De lessen zijn telkens hetzelfde opgebouwd. Ze starten elk thema met een filmpje en er komen veel liedjes en opzegversjes aan bod. We vullen de methode aan met andere liedjes is het thema van de groep. We hebben ook ondersteuning van het digibord zodat je snel dingen visueel kunt maken.

De kinderen van groep 1 en 2 doen ook mee met de creatieve vakken. Voor tekenen en schilderen hebben we een gastdocent. We zingen elke dag en lezen veel voor.